Kontakt

Uprava

Uprava Telefon Fax
Direktor društva Zvonimir Čimić zvonimir.cimic@znanje.hr
Voditelj općih poslova i ljudskih resursa Ivančica Blažanin 01/3689-534 01/3689-531 ivancica.blazanin@znanje.hr

Računovodstvo i financije

Računovodstvo i financije Telefon Fax
Voditeljica Danijela Jug 01/3689-522 01/3638-477 danijela.jug@znanje.hr
Kompenzacije Franica Keser 01/3689-519 01/3638-477 franica.keser@znanje.hr
Referenti fakturiranja Dubravka Ivić 01/3689-552 01/3638-477 dubravka.ivic@znanje.hr
Smiljana Bašić 01/3689-551 01/3638-477 smiljana.basic@znanje.hr
Marija Jularic 01/3689-524 01/3638-477 marija.jularic@znanje.hr
Referenti Jadranka Mrđen 01/3689-528 01/3638-477 jadranka.mrden@znanje.hr
Martina Arapović 01/3689-518 01/3638-477 martina.blazanin@znanje.hr

Nakladništvo

Nakladništvo Telefon Fax
Glavna urednica Silvia Sinković 01/3689-521 01/3638-477 silvia.sinkovic@znanje.hr
Koordinator Dunja Stanković 01/3689-511 01/3638-477 redakcija@znanje.hr
Urednici Tomislav Zagoda 01/3689-513 01/3638-477 tomislav.zagoda@znanje.hr
Bojana Franić 01/3689-512 01/3638-477 bojana.franic@znanje.hr
Danijela Žitković Rumbak 01/3689-516 01/3638-477 danijela.rumbak@znanje.hr
Nataša Pejić 01/3689-508 01/3638-477 natasa.pejic@znanje.hr
Voditeljica tehničke redakcije Janka Carev 01/3689-555 01/3638-477 janka.carev@znanje.hr
Tehnički urednici Nikica Ostarčević 01/3689-517 01/3638-477 nikica.ostarcevic@znanje.hr
Davor Dombaj 01/3689-501 01/3638-477 davor.dombaj@znanje.hr
Vedran Sinovčić 01/3689-546 01/3638-477 vedran.sinovcic@znanje.hr

Prodaja

Prodaja nakladništva Telefon Fax
Voditelj Dejan Đikandić 01/3689-530
098/ 266 462
01/3638-477 dejan.djikandic@znanje.hr
Nenad Horvatić 01/3689-505
099/ 24 55 611
01/3638-477 nenad.horvatic@znanje.hr
Uršula Štefić 01/3689-515
099/ 24 93 606
01/3638-477 ursula.stefic@znanje.hr
Anto Anđelic 01/3689-554
099/ 8070 616
01/3638-477 anto.andelic@znanje.hr
Koordinator
marketinga
Dijana Oršolić Hrstić
01/3638-477 dijana.orsolic@znanje.hr
Voditelj
webshopa
Igor Kapusta 01/3689-558
099/8056-216
01/3638-477 igor.kapusta@znanje.hr

Maloprodaja

Nabava maloprodaje Telefon Fax
Voditelj Vanja Čučković 01/368-9520 vanja.cuckovic@znanje.hr
Referentica Edita Braje 01/3689-527 edita.braje@znanje.hr
Referentica Valentina Sačer 01/3689-527 valentina.sacer@znanje.hr
Referentica Sonja Kovač 01/3689-527 sonja.kovac@znanje.hr

Tiskara

Tiskara Telefon Fax
Voditelj pripreme i tiska Janja Jularić 01/3689-557 01/3689-540 janja.jularic@znanje.hr
Voditelj dorade Draženko Capan 01/3689-557 01/3689-540 drazenko.capan@znanje.hr

Prodaja tiskare

Prodaja tiskare Telefon Fax
Voditelj odjela prodaje grafičkih usluga Sandra Babic 01/3689 529
099/2493 609
01/3689 540 sandra.babic@znanje.hr
Komercijalisti Predrag Bisić 01/3689-525 01/3689-540 tiskara.komercijala@znanje.hr
Danijel Katalenić 01/ 3689 538 01/3689-540 danijel.katalenic@znanje.hr
Katarina Pinter 01/3689-548 01/3689-540 katarina.pinter@znanje.hr
Branimir Škreblin 01/3689-539 01/3689-540 branimir.skreblin@znanje.hr

Vorto palabra d.o.o.

Redakcija i nakladništvo Telefon Fax
Direktorica Ana Silić
ana.silic@vortopalabra.hr